Referat årsmøte 2008

Årsmøte i Vellet 16. desember 2008 kl 19.00

Tilstede:
Ole Kristian Strand, Frode Hellem, Geir Aune, Ola Nygaard, Frank Lilleli, Geir Ole Gilde, Ole Monsvold, Wenche Olden Gilde.

Sak 1 Godkjenning av innkalling – merknad: innkalling ble sendt ut/annonsert for sent i henhold til vedtektene. Møtet ble satt likevel.

Sak 2 Valg av
– møteleder: Ole Kristian – sekretær: Wenche – signatur av protokoll: alle

Sak 3 Fotballgruppa og sammenslåing med FK Fosen.
Forslag til vedtak:
”Vi i fotballgruppa ønsker med dette å melde våre lag fom lillejenter og lillegutter inn i klubben FK Fosen. Sign Frode Hellem, fotballgruppa, Bjugn 16.12.08 ”
Stemmetegn: 3 stemmer mot og 5 stemmer for
Vedtaket godkjent.

Sak 4 Opptak av Gjølga Vikings som aktivitet i Bjugn IL.
Vedtak: Gjølga Vikings tas opp i Bjugn IL fom 1.1.2009.

Sak 5 Regnskap for hovedstyret, Tjønnstua og orientering er ikke klart ennå.
All gjeld vedrørende Tjønnstua er nedbetalt.

Sak 6 Årsberetning
– hovedlaget, lagt frem av Ole Kristian, godkjent
– Tjønnstua, skrevet av Oddvar B Sollie og lagt frem av Geir, godkjent

Sak 7 Budsjett
– Ikke klart ennå

Sak 8 Valg 2009 – 2010
Tjønnstua
– ingen kandidater pr i dag. – Geir forespør frivillighetssentralen om de kan skaffe folk til utleie og ettersyn
– Ole Kristian forespør Solrun J Fagerheim
Revisor/vararevisor
– gjenvalg
Arbeidsutvalget – leder Ole Kristian gjenvalg – kasserer Geir gjenvalg – sekretær Wenche gjenvalg

Orienteringssak
Alle som arbeider med barn og unge skal levere politiattest. Skal være i orden pr 1.1.2009. Undergruppene tar tak i dette og tar ansvar for hver sin gruppe. (Søknader leverer samlet til lensmannskontoret?) Svar vil komme til den enkelte som må fremvise attesten til 2 personer i styret i den gruppa den tilhører. Sign. alle

0 kommentar til “Referat årsmøte 2008”


Kommentarer er stengt