Forfatterarkiv for kasserer

Side 2 av 8

Friluftslivets dag

Ekstraordinært årsmøte

Orienteringstrening hver onsdag kl 18.00

Turorienteringen er startet opp

Basistrening

Turorientering – bålpost – søndag 22. september

Orienterings-trening / instruksjon

Ekstraordnært årsmøte

Finn Fram Dagen

Vårsleppet – starttider