Halvårsmøte 2010 i Botngård Vel 26. oktober 2010

Tilstede:

Olav Bjørneset, Steinar Andersen, Frode Hellem, Geir Aune, Stig Ove Sletten, Ole Kristian Strand, Wenche Olden Gilde

Sak 1 Innkalling til møtet ble godkjent.

Sak 2 Valg av:

Møteleder: Ole Kristian

Sekretær: Wenche

Protokollsign.: Alle

Sak 3 Regnskap

Skigruppa

la frem regnskap og årsmelding som begge ble godkjent.

Håndball

Regnskap og årsmelding ikke lagt frem

Ber om at dette kommer på årsmøtet

Sak 4 Budsjett:

Ingen budsjett ble lagt frem.

Sak 5 Valg 2010 – 2012:

Ski

Stig Ove Sletten og Knut Gøran Rødsjø på valg – Stig Ove går ut, mens Knut Gøran tar gjenvalg. Skigruppa konstituerer seg selv.

Håndball

uavklart i forhold til leder, Arild fortsetter inntil videre

kassererrollen overtas av Renate Hellem

sportslig leder står åpen

Sak 6 Annet

Ski

holder på å bygge toalett på Litj Gjølga

tråkkemaskina er fullfinansiert

Fotball

ønsker å arrangere en aktivitetsdag i Botngård sentrum i regi av Bjugn IL

o få samlet alle idrettsgrenene i samme arrangement

o forslag; 1. søndag i advent? (før julegrantenning)

o Trond Fremstad ønsker tilbakemelding fra alle undergruppene

o mål: flest mulig med lengst mulig

Fordeling av halltimer i Bjugnhallen og Fosenhallen:

o Ønske om ansvarlig person for dette i idrettslaget

o Målet er å tilrettelegge slik at en aktivitet ikke utelukker en annen slik at flest mulig kan delta på aktivitetene de ønsker.

Ny fotballbane

o Kostnadsoverslag innhentet

o Plassering; sannsynligvis der den ligger i dag

Regnskapsåret bør følge kalenderåret

Hjemmesider

Eget møte for å få noen felles kjøreregler?

Kan styreweb være aktuelt for idrettslaget?

Geir sjekker dette i løpet av en måneds tid

Sign: < Alle fremmøtte >

0 kommentar til “Halvårsmøte 2010 i Botngård Vel 26. oktober 2010”


Kommentarer er stengt