Hovedlaget

Hovedlaget står for den overordnede driften av idrettslaget. Styret består for tiden av:

  • Leder: Ole Kristian Strand
  • Kasserer: Geir Aune
  • Sekretær: Wenche Gilde